सामान सहित महिला साइकल खरिद सम्बन्धि बोलपत्र अव्हान।