वडा नं. ११ अरबिन्द बंठा वडा अध्यक्ष

सुकुन्ती देवी माझी महिला सदस्य म.ग.न.पा ११ 9809294917
कलझरीया देवी दलित महिला सदस्य म.ग.न.पा ११ 9817141252
राम निवास प्रसाद यादव सदस्य म.ग.न.पा ११ 9821225623
जयगोविन्द प्रसाद साह सदस्य म.ग.न.पा ११ 9865272403
Nepali
Ward Contact Number: 
9855045069
Weight: 
0