सूचिकृत सम्बन्धमा- श्री रजिष्‍टर्ड लेखापरिक्षकहरु सबै।