निर्वाचन आयोगको खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई सूचना । थप विवरण तल हेर्नु होला।